MENU

Tính năng ( Thành phần hệ thống )

Triển khai nhanh, dễ dàng quản lý và thao tác, dễ tích hợp vào các hệ thống quản lý khác... phạm vi ứng dụng rộng, cho nhiều lĩnh vực. Dữ liệu bảo mật cao

Server quản lý

Server quản lý tracking, quản lý các đối tượng cần giám sát, dữ liệu bảo mật cao

Mobile app

Ứng dụng cho người quản lý và cho đối tượng cần giám sát, tốc độ nhanh và độ ổn định cao

Hình ảnh ứng dụng

Dễ dàng quản lý và thao tác, phạm vi ứng dụng cao cho nhiều lĩnh vực

Xem thêm

Video

phần ứng dụng trên smartphone

Sử dụng được trên các thiết bị có hệ điều hành

android

Điện thoại Android

Điện thoại có hỗ trợ GPS

ios

iPhone & iPad

Đang phát triển

Windows phone

Windows Phone

Đang phát triển

blackberry

Blackberry

Đang phát triển

CTY DVMS

TEL: 02836028937

EMAIL: sale@dvms.vn